Sadayee Khaya

Name: Adham Wardak
Country: AFG

Megan Yak rooz Yak Wardakee hamrayee Khanem Khod meraf - wa mekhast az joy kheez (jump) Bezana ke Gozesh raft. Khanem khoda Goft "sadayee Sharang KHAYA ra shanidee"

Bachi Pakistani

Name: khalid style sarake  taimany
Country: afghanistan
yak rooz yak bacha pakistani az sare kandahar teer mishod ba tayara yak dafa konesha kharesh gereft . goft inja kojast pilot goft kandahar afghanistan  goft da mawredesh shanida bodom ke inja deera khatar naka zai da hhhhhhhhaaaaaaaaahaaa

Sail

Name: Watani City  Country: AFG

 Megan yak roz mardum da sar sarak jam bodan wa hama yak bazi ra sail mekardan, da ame meyan yak bachagak maqbool ham mebasha. Nagahan chishm Qanadahari ba e mefta wa mera da pesht bachagak azaresh meta, e bachagak qahr mesha wa da dga taraf mera iestad mesha, e Qandahari baz mera da peshtesh istad mesha wa azaresh meta, bachagak mesharma baz dga taraf mera wa Qandahari az peshtesh mera, kho e kar chand dafa takrar mesha, dafa Aakhir Qandahari taraf ame bachagak mebena mega chora bachim eqa eso oso mere har JAI KE BERE AME SAIL AST! lolzzzzzzzz

Mosh

Name: Mubasher Mushtaba Mukaram Noori
Country: Afg
Email
mubasher.noori143@gmail.com

yak roz yak mosh bsyar qar bod dar rah rawan bod ke yak phel mada ra ded wa dar kadan shro kard phel khest goft che dary mosh goft ban dega phel qar shod pash padsha shikayat kard padsha phel ra goft az mosh che ast ke io tu ra kunad boro gape nast ie gap ra mosh famed raft pash padsha goft padsha kest padsha ke dar jalsa bod mosh ra goft boro gap khalas shoda mosh goft nae che mage yak dafa padsha qar shod goft namary mosh tarsed dastaesh dar posht andakht goft kho ma raftam paz amladar shod ba ma gharaz nast

Condom

Name: Khudem Khudet

Country: Afghanistan

Yaki az doost khod mepursa ke farq bain Condom wa farashot chist? doostesh jawab meta ke agar farashot shogaf shawa yak nafar memira ama agar condom shogaf shawa yak nafar ba donia miaia

Aab

Name: Khudem Khudet

Country: Afghanistan

Yak nafar yak zan ra mekard ama aabesh namiamad, guft eqa rozha dega zanha ra kardum was paisa shanra nadadum, hatman aab ma ra qata kardan,,,

2 Nafar

Nam: Khudem Khudet

Country: Afghanistan

Yak do nafar meran o yak zan ra megaian, pas ke mebaraian, awali mega ke gom ko az ee karda kho zan ma khob bod, doowomi mega wala rast megi az ee zan karda kho zan too khob bod...

2 girls

Name: Khudem Khudet

Country: Afghanistan

Do ta dokhtar az ra teer meshudan, yaki guft wah wah chi boi keer miaia, digaresh mega, ma aroq zadum....

Dandan

Name: Khudem Khudet
Country: Afghanistan

Yak roz yak peer zan pesh doctor dandan mera, lebas hai khod ra mekasha, wa sar chawki khaw mekuna leng ha ra ham bala migira, doctor mega ee chi mekuni, eenja dandan ra mekashem, too eshtebah kardi, zan mega ke ne, amadem ta dandan hai sakhtaqi Haji ra bekashi......

Darwaza

Name: Khudem
Countryl: Afghanistan

 Megan da Qandahar ke dakhel shawi dar darwaze dokholi neweshta ast ke KHOSH AMADI, wa pas ke az Qandahar kharej shawi, dar sar darwazza nuweshta ast ke khushet amad... hahahah

Pai Loch

Name: Watani Cena
Country: Afg

Guft yak Qandahari yak bachagak maqbool ra bisyar kosh dasht az e prusan kard ke chora Pai Haiet eqa kalan ast! e bacha gak guft ke da khordi Pai loch megashtum... e Qandahari yak dafa guft ke e lawda khai chora kon loch nagashti...
ReplyReply All Move...JokesMembersMessagePoemsuntitledWEbsites

Journalist

Name: Watani Cena
Country: Afg

 Megan Yak Qandahari az Qandahar Kabul meyaya wa da Kabul yak Journalist ra mebena, mega wala ma tora meshenasem.. E bacha mega ne nakhad... qandahari mega wala ma nam tora da munar Qandahar khanda bodem to kho adam bisyar mashhor asti... E journalist mega ne ma bawar namekonum... kho Qandahari mega aga bawar namekoni bya ke bereem... Khoe era Qandahar mebera wa mega nam ha ra da munar bukhan... E journalist az bala khanda payan meyaya wa ameke sar khoda payan mekona Qandahari kar ra shoro mekona mega agar namet nest hali naweshtesh KO! hahahaha

Student

Name: Sayed Omar Maududi

Malem az Shagerd pursan kad: Bachem 5+5 chand mesha? Shagerd churt zada guft: 11 mesha Malem Sahib. Malem sare Shagerd qahr shuda guft: O Ahmaq! Dest haeta az patloonet bekash baz hesab ko……

100bar

Name: Khudem
Country: Afghanistan
Comments: Mega yak roz musabeqa bod ke ki 100 bar dokhtar ra megaia, Pakistani amad ta 20 bar ke rasid, natanist az musabeqa kharej shod, khariji amad, bad az 35 bar az musabeqa kharj shod, belakhera yak Afghan amad o tanest ta 99 bar berasana, dar bar 99 qaiief shod wa natanest 100 ra pora kona, raft pesh dawar musabeqa goft ma az doga karda ziad kardem bayad barenda shawam, hamagi ghalmaghal andakhtan ke ne, shart musabeqa hami bod ke bayad bad az 100 bar gaiedan, jayza ra begira wa barenda shawa, dawar deed ke ghalmaghal ziad shoda, khast musabeqa ra payan beta ama kase qabol namekard ke Afghan barenda shawa bakhatere ke 99 bar gaieda bod, Dame asna, Dawar goft Sahist, pas az sar shoro mekunim, Afghan zoof kard....hahah

Garmi

Name: Watani Cena
Country: Afg
Comments: Megan yak roz yak dukhtar da seat peshroi motor sheshta bod, yak bacha da peshtsar e dukhtar sheshta bod wa koshbakhtana nafari e dukhtar da seat Aakhir motor sheshta bod... Yak dafa ame dukhtar mega mara kho bisyar garmi kada... e bacha ke da pesht e dukhtar sheshta mega... wei wei nam ma kho garmi ast, ma kadem... da e waqt asab nafari dukhtar ke da seat Akhir sheshta kharab mesha wa sada mekona e ame khwahar wa mader garmi ra gayeem...

Panir

Name: Khodem
Country: Afghanistan
 Yak roz Yak nafar aroosi mekuna, Khane ei Awlad namesha, pesh mula mera mega ke khane ma awalad namesha chi kunum, Mula baresh mega ke har shaw pesh az kar zadan yak kasa mast ra pahloit ban, kaireta da oo chuka ko wa di da saman zanet, ee adam hame kar ra mekuna, yak sal bad, zanesh hamela dar mesha, da shefa khana (hospital) nurse nam har ke ra sada mekuna, mega ahmad, khanet bacha shuda, mahmood, khanet dokhtar shoda, nubat ee mard ke merasa, nurse mega qodoos, ee mard jawab meta, mega bogo ke dukhtar shuda ya bacha, nurse mega, ne 2 kulcha panir (cheese)...

Khosti

Name: Khudem
Country: Afghanistan
 Yak roz yak khosti shaw arosi mebasha, dar hai kar zadan, goozesh (Badesh) mera, bakhater inke pesh zan khod kam nabiaia, mega, yaw shay me derta mat kerl.... (khodam chizeta shekestandm,)

Toti

Name: Watani Cena
Country: Afg
Yak nafar bisyar yak toti (Parrot) khobesh dasht, wa e jawanmargi gap ham mezad. Ama yak Mushkil dasht ke tanha daw mezad... Yak roz khana sahib azi mehman amad wa e mehman taraf toti sail karda guft chetor asti? Toti guft e zane, nane ta, khodeta gayeem, koni boro az enja... Sahib az e bisyar sharmeed wa guft ne namesha baid era befroshum (Sale). Subh bazaar raft wa toti ra frokht. Nafar ke era ba shawq khareda bod da khana bord tarefesh sail karda guft chetor asti? e toti baz shoro kard e  zane, nane ta, khodeta gayeem, koni... e adam bisyar qaresh amad wa saba subh (morning) pesh sahibesh raft guft e che biyadar e kho daw mezana... O sahib sabiqa guft jor mesha byadar kho yak roz hamrai yak tika (cloth) sare qafisesha pot ko... e adam ame kar ra kard wa toti tamam roz chup bod... degar (Evening) adam guft bash bebenum ame namurda basha... az gushayee tika ded ke toti dist da kamar estada taref e sail karda guft ma kho chup astum kho koni khodet mekhara...

Qumandan ISAF

Name: khan
Country: afghanistan
Comments: megan kodam rooz Qomandaane ISAF raft Qandahar, da Bandykhana ke raft deed ke da daaane darwaza yag chand Askaare ISAF koone khoda looch kadan wa  tarafe beeroon dawr dadan, Qomandaan ISAF qaher shod wa goft ke ay che mekonen sharmanden maaraa da baine mardome afghanistan, yag dafa Askaaraa goft ke Qomandan Sahib baash ke yag chand nafar Qandahary az bandy khana Farar kadan bare az waa Daam shaandem, hahahahaha

Paki Film

Name: ..........
Country: Afghanistan
Mega kodam Pakistani hamray rafiq hay khod filmi sex meded, da film zanish hamray yak mardaka bod wakhti film khalas shod
roye khoda tarafi rafiq hay khod dowr dad goft khob shod ee film bod ,,,,

Qandahary

Name:
Email: 
قندهاری
میگن کدام روز ریاست اطلاعات وفرهنگ ازتمام ولایات میپرسیندکه کدام آله موسیقی را خوش دارند وبه کدام دلیل خوب ازهمه پرسیدند همه جواب ودلیل اش را گفتند نوبت یک قندهاری رسیید از او پرسیید که کدام آله موسیقی را خوش داری گفت تنبور را خوش دارم گفت چی دلیل گفت دیگر نمی دانم بخاطر اینکه کونش در دل من است

Booz Khana

Name: Sweety
Country: Norway
 1 mardaka boz khane joor kad,namefamid ke name boz khane khoda chi bana. Raft da shaar gasht 1kas sada kad (koon) (koon) kho i da kalesh amad ke walah name boz khane khoda koon memanum. Dige rozesh boz kharid. Baz namefamid ke name boze khoda chi bana. Baz raft shaar onja 1sada nafar kad (sorakh)(sorakh) i goft name bozema sorakh memanum.I shaw khaw kad ke sob khest raft did ke boozesh gom bod.. Bare police officer zang zad goft police offcer mah koli kone mah palidom wale sorakhesha payda namekonom..
==Dlool

Bache Ayash

Name: NKHGH
Country: AFG
 Goftan yak bache (boy) jawan besiar ayash bud yahni ke ziat dokhtara ra enche kada bood . kho famil e azi goftan bayad baresh aroosi konim & namzad shod aroosi kad wa shaw awal ke hamrai khanom e khod da yak otaq shod wa wakht e kar zadan shod pesh az pesh khanom e khoda 1000 rupa dad ke kar zadan shoro konem zanesh goft che megi ma kho khanomet astom har che mekooni wa ei poolet (money) chi ast .bacha goft ma ta hal bidoon paisa eich kar nazadem.kho bad az ziat shalagi dokhtar paisa ra grift ke zood kar shawa .wa 300 ra wapas dad , bacha goft chera ? dokhtar goft ma ham ta hal az 700 ziad na griftem az eich bacha ke hamraiesh kar zadem

Gadee Waan

Name: Khan
Country: Afg
 megan yag rooz yag nafar hamray chand dana seyaa saar (Khanom haa) da yag Gadee ba soooy shaher meraftan. Dar raaah gadeewaan hech jump ra sayee namegereft wa gadee ra mahkam mezaad, yag dafa amee nafar goft ke ustad yak kame ehteyaat koo, kho baaz gadee waan tez medawand gadee ra , kho amee nafar chand dafa amee gadeewan ra goft ke ustaad kame ehteyat koo kho gadeewan hech da qesesh nashoood, yag dafa hadabe amee nafar kharab shod wa goft ustad ehteyaat koo kame ma ra kho khair kho amee seya saraa (khanum haa) ra gayeedee

Famil Azad

Name: qumandan
Country: pk
 miga yak famil naw naw rafta kharij az amu famil hai azad budan kho ya raftan kharij chand wakht bad padarish da daliz sheshta buda ki dokhtarish amada gufta padar jan yak 100$ biti ki boyfriendum da bero matilum as mirim shaw nightclub padarish dokhtari khuda nasyat kada gufta bachim khaira ki ma da kharij amadim kho amu afghan astim ie dokhtarish gufta dad(padar) ma hali kharij amadin da afg nistim zoot paisa biti padarisha zoor dada gufta khai beya yak dafa da danit bege baz paisa mitum ie dokhtar gufta ma afghan astim padar jan padarish gufta hali ma da kharij astim kho ie dokhtar gufta khai zoot bikash ki nawakht as padarish kasheda dokhtar amada da dani khud grifta pas kasheda az dani khud gufta dad chura samanit go boi as padarish gufta bachim pish az to beyadarit miraft nitclub hamray girlfrnd khud io ham paisa kar dasht io ra yak dist koon kadum.hahahah

3Andewala

Name: N KH GHZNSUN
Country: Afghanistan
 Gofta 3 andiwala e dozd tasmim geriftan da kodam bagh barai doozdi beran kho raftan khoob foll meewa (fruits) hai bagha khordan & ham hamrai  khod bahzi chez ha ra mebordan , 1st aaloo (plum) gerifta bood ,2nd zardak doozdi kada bood wa 3omi (3rd one) kadoo doozdi kada bood, kho da ami asnai kharej shodan az bagh saheb bagh deed wa dastgir shan kad & jaza (punishment) bare har 3 shan tahin kad ke har ke chize ra ke doozdi kada amoo ra da koonish mezanim kho shoro kadan ba nobat awali ke aaloo doozdi kada bood zad wa ter shod  . 2omi zardak wala da asnai zardak zadan gerian wa gahi khanda dasht , porsidan chora khanda wa ham gerian dari ? jawab dad gerian ba ei khater ke ziad dard dara zardak zadan wa khanda ba ei khater ke andiwal ma ke kadoo doozdida choto awsela wa taqat khad kad zadan kadoo ra . 

Zani Amela

Name: N KH GHZNSUN
Country: Afghanistan
 Goftan kodam qndri khabar shod ke kodam zani az amsaya ha ke besiar maqbool bood hamela ast (bacha ba dunia meyara ) kho bad az ziad tap o talash kodam nezdikai (family relationship) azi zan hamela rafiq ami mard qndri ast kho ei rafiq e khoda ei qndri ziad goft ke ei zana bayad bare ma ram besaza kho bad az chand rooz kar ra aftid ei qndri hamrai rafiq wa ami zan raftan kodam jai bare kar zadan ,ei qndri shoro ba kar kad & ei nafar deega biroon sheshta bood medid ei qndri yak dafa zad jegarkhoon bala shod dafi 2om baz zad bala shod jegarkhoon baz zad aamad pesh rafiq e khod goft namesha kar, ei rafiqish tahjob (surprised) kad goft choto too kho chand dafa khob fol zadi, qndri goft nashod ma koon e bacha ra da delish mepalidom paida nashod

Bache amssaya

Name: N KH GHZNSUN
Country: Afghanistan
Comments: goftan kodam zan & shawhar az khater bacha e khod ech kar zada nametanistan shab o rooz dar fekr boodan ke choto kar bezanim kho yak rooz nashod bacha e khoda goftan ke peesh e kilkin (window) beshi wa beroon sai ko ke satet ter shawa ma da bain khana astem kho ei bacha da pish kilkin aamad shesht da ami asna parents e khoda goft padar bia bebin mard e amsaia zane (wife) khoda megaya ,padaresh goft choto bi tarbia che mebini too wa che khabar ? bacha goft bacha e amssaya da pish kilkin e khod sheshta wa biroon sai dara.

3 Person

Name: DELBAR
Country: AFG-KABUL
 میگن سه نفر رفتند پیش معشوقه خود نو شروع به کار خیر میکردن که دروازه تک تک شود زنکه گفت اله که شوهرم آمد پت شوید وقت که شوهرش داخل شد یک از آنها را دید و پرسید تو هینجا چی میکنی؟ مرد گفت نلدوان هستم پول مزدم را بدی خو ب ای100 روپیه گرفت مرد پیش رفت و دومش را دید باز پرسید که او اینجا چی میکند گفت برقها را درست کردم مزدم را بدی خو ب این هم 100 روپیه گرفت  نفر سومی که همه چیز را میدید ولی نمیشنوید از الماری بیرون آمد و گفت برای من هم پول بدی من هم زنت را میگایدم  .........

Zani Mola

Name: N KH GHZN
Country: AFGHANISTAN
 guftan yak nafar posht e zane mula nsrdina grift bad az chand rooz ei nafar with zane mula andiwal shud jor aamadan wa pelan gereftan ke when wa where kar bezanan (piar konan) ta mula khabar nashawa wa nafama belakhera ei nafar mulara da rah eistad wa girdesha da zamin khat kashid goft wa qasam dad ke ta pas namadem aze khat beroon nashe kho ei nafar raft wa amrai zan e mula khub folll kar zad wa taraf mula harakat kad pesh azu kodam nafar degar khabar shod wa pesh mula raft goft ki eito tora einja qasam dad wa khudesh amrai khanomet kar zad (zaneta gaeid) tora freeeeb dad mula khanda karda goft ma ham freeeb dademesha az khat chand bar berun shodom...

Tola

Name: OmeD KhaN Sharifi
Country: AFGKabul
(Tola)

megan yak dukhtar (14 sala) az yak jai tir meshud did ka yak nafar da sari yak chaparkat(bed) khaw bod khob amoto shikam kalan dash yak dafa e dukhtar goft  ( kaka jan) ejaza as ka chand daqa tabla diyum ,,, yak dafa e nafar goftum ka bachim tabla ra chi mekoni kami pain boro (Tola ) dee

Doozd

Name: Aber                                                                                                                                                                                                                   
Country: Afghanistan                                                                                                                                                                                                     
روزی یک نفر درقریه دزدی نمود وقانون قریه این بود که کسی در دزدی گیر آید یک عضو بدنش باید قطع شود قاضی هم تصمیم گرفت که از آن دزد هم یک عضو بدنش قطع گردد خواستن که دست راستش راقطع کنند دیدن که نوشته است مرگ به شوروی گفتند نه این دستش مقدس است همانطور دست چپش هم نوشته بود مرگ به امریکا گفتند پای آن راقطع کنید درپای آن هم نوشته بود که مرده باد شیاطین درپای دیگر هم نوشته بودمرگ به زناکاران تصمیم به آن شد که کیــر او را قطع کنند خوب وقتیکه میخواستندکه کیر اوراقطع کنند دیدند که نوشته است جن برت گفتند که همین جمله معنی ندارد قطع کنید یک بار مضنون صد�!
� کرد صبرکنید برادران این هم جمله خوب است خوازترس نمیخیزد وگرنه نوشته است که جنگ بربادیست نه جن برت

1 Kandahari

Name: qader
Country: afghanistan
1 qandari da barnami pasokh chist shrkat kada bod .sawal kadan k yak chiz ast safid ast narm ast chist? qandari jawab dad kun nest .ghuft ni qandariguft  khay kon  k nist ma enja chi mikunam patoi khuda grift o raft.

Room 113

Name: ghzstar
Country: Afghanistan
 
A woman was standing in a crowded lift of the hotel she was staying in. When a man got in and accidentally elbowed her in the breast. The man said, "I'm sorry! But if your heart is as soft as your tit, you'll forgive me." so the woman replies, "If you d**k is as hard as your elbow then I am staying in room 113."

Qandare bacha

Name: QumanDan
Country: pl
miga az yak bacha gaki qandare da maktab pursan kadan ki da dunya bihtareen chez che ass bacha gak zoot jawab dad ki K***S malim (teacher) dawish zad guft baray az senf ,class, kho ie ra az senf kashed zoot padarisha khast padarisha guftan ki ie bachi bitarbeit ieto yak gapa zada padarish guft khaira  biaqil as lawda as khurd as anuzz mazi K***N a nadede ki K***S yad kada....LOLZZZZZZZZz

Kala SHoye

Name: QumanDan
Country: pk
 yak rooz yak zan amad shoi khuda guft ki hali awlada kalan shudan bad az ie da yak otaq kar zada namisha dega aga dilit mishud baz yaki dige khuda hawal mitim yak bana mikunum baz tary mibashim  bero az otaq kar mizanim kho yak rooz shoish bachi khuda guft ki boro madarita bogo ki imshaw tayar bash ki kala shoie darim bacha amad madari khuda guft choon madarish tayar nabud guft boro padarita bogo ki mashen kharab as imshaw kala shoie namisha baz chand daqa bad zan sari shawq amad bachi khuda guft boro padarita bogo ki mashen jor shuda imshaw kala shoie mikunim bacha gak amad padari khuda guft ki madarim miga ki mashen jor shuda imshaw tayar bash padarish guft boro nanita bogo ki padarum waqt kalai khuda kate dist shusht to ham kate dist boshoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii......

NAAF                                                                           

Name: qumandan
Country: pk
 از یک نفردر قندهار پرسیدن اگر خداوند ترا حیوان میساخت آرزو داشتی

که کدام حیوان باشی ؟ گفت که کانگرو پرسیدن چرا؟ گفت از خاطر

که همیشه یک بچه در سر نافم شیشته میبود

Esraf

Name: Saied
Country: Pk 

یک آدم در کا بل از بایلر کثافات چیزی را می پالید سرش در داخل

بایلر بود ومصروف بود و پطلونش یک کمی پایین آمده جانش معلوم

میشد تصادفأ یک قندهاری که تازه به کابل آمده بود تیر میشد و دید

گفت مردم راست میگویند که مردم کابل اصراف میکنند اگر این

ک..ن  در قندهار میبود چهل سال دیگر مردم ازش کار میگرفت

Barf Pak Mekonim                                        

Name: shatarnak
Country: norway
megan da yak rooz zamistani  3 rafeeq ha tasmim greftan ke barf paki knan wa paysa payda knan,  jumle ( BARF PAAK MEKUNEM ) ra taqseem kardan ba 3 nafar,kho rawan shudan da yak kucha..-..  1st  sada mekard BARF  2nd sada mekad  PAAK  wa 3rd sada mekad MEKUNEM..  az yak khana yak zanaki peeraki sada kard ke amo 3rd bala byaya bala. lolol

Mashin Kofta

Name: QumanDan
Country: pk
 miga yak qandaree raft kharij kho da ioja ie zeyat rafeeq dasht ie rafeqaish qandare ra guftan beya ki burim sari to yak mal bizanim ie ra burdan yak dokhtar pida kadan ie rafeqaish besyar tareefi az ie dokhtara kadan guftan ki labai (LIPs) az ie fabrikii asal (HONY) as senai az ie mashen sherr (MILK) as kho ie qandaree burd ie dokhtara da yak otaq 10 daqa bad baramad samani khuda da dist grifta rafeqai khuda daw mizana ki zani shuma ra ame to kunum shuma kussti zana kho zeyat daw zad akhir yak rafeqish pursan kad kii chura chi gap shud ie qandaree guft mordagawaa mara kho miguftin ki kuss az mashen gosht as samani mara kofta kad..........

PIE

Name: Saied
Country: Pk
Migan yak rooz yak bachagak khord da pesh diwal masjed ( PIE ) khod ra mikad........
da ami asna molaee masjed e bachgak ra geer kad yak sele khob mahkam zadish.......
ee bachagak ra ooo bache khar namifahmi ki eee taraf qebla ast too khar inja ( PIE ) khoda mikoni.........
da ami asna ee bachagak da girya shood-o guft mula sahed khair ast nazanim padar , mother nadarom yateem astom kho mula ee bacha da ami gapesh ela kad......
subh dega ee bachagak brother khod ra ba jane mula aword.........
da ami asna deedan ki khod mula da poshte dewal masjed ( PIE ) mikona brother ee bachagak raft ba jan mula guft oo mula denarooz to brother ma ra zadi az khater azi kar imrooz khodet ee kar ra mikoni .....?
yak dafa mula oo bache be aqel brother too da asnaee ( PIE ) kadan roobaroo girifta bood ma kho nook sha kaj giriftim.......

Bawaser

Name: Saied
Country: Pk
Miga Yak Rooz Yak Bf Hamraie Gf Khod Da Yak Park Shishta Boodan.....
Bf Ami gf khod ra miguft ki cheshmom dard mikona da ami asna gf ash guft ki baash ki ma cheshem at ra maach konom joor misha......
Baaz bf ash guft labe ma dard girift.....labesh ra ham maach kad......waqte ki maach kad bf ash guft joor shoood....
da ami asna yak babe peer da amo park bood waqte deed dar har maach azi dukhtar oo bacha joor shood.......
wa ami baba gak amo dukhtar ra guft ooo dukhtar khai bia ami bawaseer ma ra ham maach ki dard mikona.....

 Swar

Name: Ruyen
Country: 
 Mega kodam nafar da bus stop istaad boda buss ter shoda kho az posht bus dawida dawida ta da buss bala shoda........!
da buss bala shoda ba driver da qaar gofta i Bus motheret mesha..
driver gofta ne ..
baz gofta khai bus sisteret mesha
driver baz gofta ne ...adam baz gofta khai bachi padarnalat chora eto teez kada bodi name mandi ke bus swar shawam ke siset wa motheret namesha da swar shodan namemandi

Khani Padar..

Name: QumanDan
Country: pk
miga kudam zani kudam uzbak raft khani padari khud kho sham ki shud ie shawharish (husbend) ham raft khu nan khurdan waqti khaw kadan shud raftan da otaq 1 sat bad husbendish guft ki beya dega sex kunim zanish guft khani padarum as bad as shawharish khub dawish zad zanish guft chura daw mizanee guft padarnalat khani padari ma faisha khana as ki sub chasht degar shaw ki ame mara tana ger kadee damanita bala migereee

Qandahari

Name: Ruyen
Country: 
Qandahari guy being interviews at US embassy,

Consulate..Your name please?

Qandahari..shair khan

Consulate.. sex ?

Qandahari.. ten times a week.

Consulate.. I mean male or female ?

Qandahari.. both male/female and sumtimes even donkeys.

Consulate.. holy cow !

Qandahari.. Yes cows and dogs too.

Consulate.. You seems ugly.

Qandahari.. yes,i seen ugly and picli both sides

Consulate.. Man,isn't that hostile.

Qandahari.. horse style,dog style, any style

Consulate.. oh dear!

Qandahari.. no deer,,,they run 2 fast

Porn film

Name: Ruyen
Country: 
1 Baba cinema main sexy ,porn film dekta hua hans raha tha.....hahahaha
admi...baba q hans rahy ho?

baba...20 saal bad aaj mera khara hova hai...

admi... Baba g ap ne mera pakra hova hai

Hamsaya

Name: QumanDan
Country pk
baz ame ma jok rawan kunum shuma khu khapitana griftin.
miga kudam roz asabi yak WARDAKE khub ba farq kharab bud rafiqish pursan kad sari ki asabit iqa kharab as. guft sari hamsaye ma rafiqish guft sari kudam hamsaye tan guft sari az amu tajik kussti zan mordagaw ie tajik besyar kussti zan mordagaw as rafiqish guft choto wardake guft aga io kussti zan mordagaw nabasha zani khuda manda chura miyaya zan mara kuss mikunaaa......

Kapsool

Name: QumanDan
Country: pk
migan kudam wardakee katee bachi khud khoob amutooo andiwall bud yani bekheee FREE bud kho bari bachi az ie kudam nafar yak kapsol awurd az amu kapsol hai ki khuditan mifamen ie bacha zan nadasht raft ie kapsol padari khuda dad guft ki ie kapsol yak 10 daqa pesh az khaw bukhu aga shaw khush tir shud baz da zer balishtit yak 100 rupa ban kho shaw tir shud sub ie bacha raft zer balisht ded ki 1100 as 1100 grift pesh padari khud raft guft ma kho 100 pura gufta budum ie kho 1100 as padarish guft zoya 100 ropa ma barit mandim 1000 ropa madarit............

Sharabi

Name: QumanDan
Country: pk
 sharabi sex kar raha tha. ghalti say piche daal diya
biwi: Oiiiiii  jee truck ghalat godaam mai ja raha hai.

sharabi: sali ab bata rahi hoo jan diesel saraaa khatam ho gayaaa

Pump Bicycle

Name: private
Country: afghanistan
mega zane yak nafar hamela dar bod (mother meshod) e mard zane khoda pesh dactor bord barai mayena.
doc ke zanesha mayena kad goft:e hech taklif nadara e baad(hawa) ast.
baz yak roz e zanesh mariz shod baz e ra pesh doc bord baz doc goft e baad ast, akher qar shoesh(husband) amad wa band ezar khod ra khata dad wa (kir) khod ra sare mez doc mand o goft:doc saheb e kir ast ya pump bicycle lllloooooz.

Doodh ki lassi

Name: Ruyen
Country:
 Teacher..batao larkian mobile apney brazier me kyun nahi rakte?

Studen..keyo k unhe dar hota hai k kahen vibration se un k doodh ki lassi na ban jaye !

Rap

Name: qumanDan
Country: khudiafg
 ek larki ka rape huwa. wo police station Aye S.H.O sahib ku boli likho meri Report pehle us ne meri Qamiz utari phir meri shamiz utari phir bazo pakar ker zor se body dadae phir hont chosay phir nipels chosay phir ulta kar ki mero Gand meri Gand,,,,,, S.H.O sahib mi bola 1 mint plz aap F.R.I likhwane Aye ho ya mere LAND ka imtihal lene buhut BISHARM ho app

Blood Test

Name: NooR
Country: pak
1 ADMI hospital mi ro raha ta SARDAR:
Q ro rahe ho?

ADMI:blood test karwana hai  ungli katni paregi

SARDAR b  zor si roni laga

ADMI: tum q ro rahi hoo

SARDAR: mat phucho

ADMI: bolo na yaar

SARDAR: tumi blood test karna hai tum hari ungli katni parege mi to pishab test kar raha hoo mira keya hoga.......................

Samane Nanesh

Name: QumanDan 
Country: filanafg
shuma kho mazitan niss majburr ma amu joks naq naq rawan kunum, bukhanin aga khanda na griftitan khuda qit qitak bitin.
kho miga japan yak mashen jor kad ie mashen kudam mashen sada nabud kho ie mashen yak kamal dash ki har kas ki da ie mashen mishesht har chiqa ki dili sahib mashen  mishud  khurdish  mikad kho amu nafar ki ie ra jor kada bud guft ki ma awal ie ra sari padsha ha try mikunum kho padshahi usa ra awurdan da ie mashen bala kadan ie 44 sala bud ie ra kashed 22 sala ame to padshahii russai ra shandan ie 57 sala bud ie ra kashedan 25 sala ame to az chand mamlakat padshahii shana khurd kad nubat sari hitlaar raseed ie ra bala kadan da ie mashed ie 60 sala bud ie ra da 20 sala awurd dega padsha ha guftan bas as ie sahib mashen guft ni dega ham kho ie baz mashen roshan kad da 9 sala awurd dega padsha ha disti az ie nafara griftan guftan bas as dega bekhe khurd shud ie guft khira yak chand sali dega ham kho baz mashen pesh burd da 4, 2, 1, ki awurd padsha ha dega mamalik qar shudan guftan ki chi mikune sahib mashen guft ki kali az ie mordagaw besyar khatar nak kala bud ma ie ra pas da !
(SAMANI) nanish daaro mikunum. LOLZZZZZZZ

Egg

Name: noor
Country: pk
sardar je broken  and egg 2 make omlet the agg was empty sardar je said 2 him self

keya zamana aagai hai yaar murghay be saathi use karnay lagey

Library

Name: Ruyen
Country:
1 couples got married.......!  da first night....!

DamaaD cheshm zan khod az cheshmesh (Eyes) mach kada wa gofta........meFami Cheshm keetab Shaksyaat as....!
Zanesh sada kada...............payen da library aatiiish as tu da gham keetaba mandi....Lolz

Mula Nasrudin

Name: QumanDan
Country: pak
miga mullah nasrudin sari zani khud shake bud kho ie har roz kate az ie zani khud jang mikad akhir guft ki imroz kho ma to ra imtihan mikunum yak dana gandum grift da dani (samani) zani khud mand kho mulla az khana bero raft zanish khameer mikad yak dafa hoshish shud ki mulla kho gandum manda bud guft yak dafa bebenum ki as ya ni ded ki gandum afteda bud ie bichara ganduma pas da jayish mand disti az ie AARD dasht hoshish nashuda bud kho mullah sahib pass amad khana guft beya ki ma bebenum ki gandum as ya ni ame tumban zani khuda ki payan kad ded ki AARD pur as guft Oba amu padari az ieto KIR nalat ki bekhe ganduma zada AARD kada............

^^QumanDan^^

Mehman

Name: G-Star
Country: Kabul
Mega kodam laghmani da khana mehman awrd... da saloon shandesh wa khodish raft da dega otaq
bare zan khod goft . Ooo zan Yak cheez pokhta koo ke mehman amada.. Zanesh Goft Each Cheez nest da khana ke pokhta konim
Mehman Awazishana Meshonid
baaz ee mardaka goft oo zan yak cheze kho pokhta koo mehman amada.. Zanish goft cheez nest chee ra pokhta konom
kho chand baaz ame tekrar shod.. akheer qaari mardaka amad goft boro KOSITA(pussy) pokhta koo
ee mehman awaz ra shonid darwaza raa waaz kad goft oo maa KOOSI pokhta shodagi ra namekhorom amo kham ra aga metee betee .........

Sia Sara

Name: G-Star
Country: Kabul
Yak Wardaki kodam Roz Hamrai Famil khod Taraf Kabul rawan bod
Da Nim Raa Sia Sara (Femals) Raa Tashnab Gereft.
Kho Sia Sara Shoye Khoda Goft Ma Tashnab Merem Motar wana bogo Estad ko
Mardaka Ba Motar Goft Ustad Motara Estad ko Ke Sia Sara Raag Mezanan.

Couples get married

Name: Ruyen
Country: Pak
1 couples get married....! the second day of wedding....!

Zan: az khaw khista sob gofta bash ma merom chay sob jor mekonom....!
Mard: chay sob ma sex as.......
so baz programe kadan....lol chasht shoda
Zan:hmmm berem naan chasht bekhorem.
Mard:Akhhh Naan chasht ma kho sex as...
kho zan baz majbor shoda qabool kada khob programe sahe kadan....!
kho Degar Mard tashnab rafta az tashnab bero shoda ke zanesh pesh BUKHAARI (Heater) shishta har do paye khoda waz kada wa (..) da heater barabar kada....Mard porsan kada oh Zanaka chi mekoni...........Zan replied BAASH KE NAAN SHAWETA GARM MEKONOM.....!

Condoms

Name: ......
Country: pak
A girl asks her boyfriend to come over Friday night and have dinner with her parents Since this is such a big event, the girl announces to her boyfriend that, after dinner, she would like to go out and make love for The first time Well, the boy is ecstatic, but he has never had sex before, so he takes a trip to the pharmacist to get some condoms The pharmacist helps the boy for about an hour He tells the boy everything there is to know about condoms and sex At the register, the pharmacist asks the boy how many condoms he'd like to buy, a 3-pack, 10-pack, or family pack The boy insists on the family pack because he thinks he will be rather busy, it being his first time and all That night, the boy shows up at the girl's parents house and meets his girlfriend at the door "I'm so excited for you to meet my parents, come on in!" The boy goes inside and is taken to the dinner table where the girl's parents are seated The boy quickly offers to say grace and bows his head !
A minute passes, and the boy is still deep in prayer, with his head down 10 minutes pass, and still no movement from the boy. Finally, after 20 minutes with his head down, the girlfriend leans over and whispers to the boyfriend, "I had no idea you were this religious." The boy turns, and whispers back, "I had no idea your father was a pharmacist."

Fucking

Name: Qurbaan shah
Country: Ghazni
 Mega yak dukhtarak ziad amitoo khubish lap japi ama ziad sada patan bod arosi kad bad az shab awal sohagirat khod ziad lezat bord ina dega bekhe qablan ito kaif ra nagirefta bod kho shoi ish (Shirin agha jan) saba shar raft da amo asna yak sawdagar da posht khanishan amad mojradi ra ke e dukhtar ra ded ziad khosh ish amad wa dukhtar ham az pesh ish sawal kad ke imshaw ma az yak kar ziad lezat bordom hamraye shawhar khod mefami ke ira che megan dega sawdagar goft bali ah ira fucking (gayedan) megan lol dukhtar goft khay to ham gayedan ra khosh dari sawdagar goft bale ah dukhtar gof khay boro pesh shirin agha jan ke khub bogayet lolzzzzz

1 Otaq

Name: qumandan
Country: pak
miga yak shaw yak bacha kate madar wa padar khud khaw bud kho ie padarish. madarisha guft ki beya ki dega khana daree kunim madarish guft bash ki bacha bidar as padarish guft bachim bachish guft bali padarish guft ame darwaza ra qulf kade ki duzd zeyat shuda B guft ha bali madarish guft dede ma guftum ki bacha bedar as kho yak 2 sat bad baz padarish sada kad  bacha guft bali padar jan padarish guft saba khob nan garm kate sher beyaree B guft kho padar jan ie padarish madarisaha guft bacha khaw maw namisha  kho ya baz matil shudan nazdeke sub baz padarish sada kad bachim ie Bacha baz guft bali padar jan padarish guft marge bali khai beya to madarita ku ki ma burum nan beyarum

16 sala LArki

Name: qumandan
Country: pakistan
teacher: sab si ziada calcium wala doodh kis me hota hai
boy:16 sala larki may kyue ki ispa mua lagao to jisim ki unhison mi b jan ajata hai jin main haddi nahi hoti

CASING

Name: Shadawlaah
Country: USA
Ek pathan condom lene dukaan pe gaya.
dukaan pe gaya,
wahaan wo naam bhool gaya,
Bohat der sochne ke baad zip kholkar lund nikaal kar bolta hai hum ko iska CASING chahiye. Lolz

Barq

Name: qumandan jan
COuntry: pak
yak roz ustadi yak kudakistan dakhil senf shud shagirda ra guft har kudamitan yak yak waraq bikashin wa chez hai ki sari az io sheshta misha nushta kunin kho yaki chawke nushta kad yaki toshak yaki yak chez yaki dega chez da qati az ie shagrida yakish barq(light) nushta kad ie ustad waraqai shagrida ra sai kad ki ded da yak waraq nushata as barq guft ie barq ke nushta kada yak shagirdak az akhir bala shud guft ma nushata kadim ustad goft choto barq nushat kadee ie shagirdak gerya kad ustad peshish raft guft gerya naku barq ghalat as ie shagridak baz gerya kad kho akhir asabi shagrid kharab shud guft ustad aga barq ghalat as khi chura har shaw aghaim nani ma miga barq gul ku beya sarish beshe

Sexi Jokes